در حقیقت باید گفت که جبهه های هوا مرز های میان توده های هوا را تشکیل می دهند. هنگامی که دو  توده هوایی که دمای مختلفی دارند در مسیر حرکت شان به هم برخورد می کنند، حالت انتقال شدیدی از نظر فشار، دما، باد، رطوبت و… در مرز میان آن ها  به وجود می آید.

اگر یک شخص با توده هوای گرم حرکت به سمت شمال داشته باشد به تدریج کاهش دما را حس میکند. پس از آن با برخورد به یک توده هوای سرد دما به شکلی شدید و ناگهانی کاهش پیدا میکند.

یعنی اینکه تغییرات یکنواخت و آهسته در هنگام برخورد با توده سرد به تغییرات غیر مداوم و ناگهانی منجر می شود. به همین دلیل در مورد مرکز توده هوا اصطلاح خط نا پیوستگی می‌ گویند.

واژه جبهه با خط نا پیوستگی مترادف می باشد که امروزه به شکل خوب و صحیحی جانشین آن شده است. جبهه های هوا را بر روی نقشه های هواشناسی با یک خط نمایش می دهند. دو توده هوای مجاور را سطحی از هم جدا می کند که آن سطح جبهه نام دارد.

انواع جبهه های هوا

انواع مختلف جبهه ها بسته به حرکت توده های هوا که هر کدام خاص خود می باشند تشکیل می شوند. این جبهه ها شامل جبهه هوای سرد و گرم، جبهه های ساکن و جبهه های بند آمده می باشند. در این مقاله همراه ما باشید تا انواع مختلف جبهه ها را برای تان شرح دهیم و آشنایی کامل و جامعی از جبهه های هوا به دست آورید.

جبهه های هوا,جبهه هوای سرد و گرم,جبهه های هوا,

جبهه های گرم

یک جبهه گرم به جبهه ای گفته می شود که هوای گرم در طول آن جانشین هوای سرد شود.  به شکلی که جهت حرکت توده های هوا به صورتی باشد که به تدریج هوای گرم از روی سطح زمینی عبور کند که در آن جا قبلاً هوای سرد بوده است، جبهه ای که تشکیل می شود در حقیقت جبهه گرم خواهد بود.

اغلب جبهه های گرم روی نقشه های هواشناسی به شکلی که نیم دایره های سیاه رنگ و در طرفی که جبهه به آن سمت حرکت دارد رسم می شود.

جبهه گرم روی نقشه های چاپی به صورت خط قرمز و پررنگ نمایش داده می شود. پوشش ضخیم ابر بر روی سطح جبهه و در نزدیکی دنباله آن و بارندگی یکنواخت حاصل شکل گیری جبهه گرم می باشد.

جبهه های سرد

معمولاً در جبهه های سرد، هوای گرم کاهش یافته و هوای سرد جانشین آن می‌ شود. علامت جبهه ی سرد به صورت حلقه های سیاه رنگ بر روی خطی که جبهه های هوا را نمایش می دهد می باشد و همواره روی جهتی واقع می شوند که مسیر حرکت جبهه می باشد.

جبهه هوای سرد و گرم,جبهه های هوا,جبهه هوای سرد و گرم,

جبهه سرد روی نقشه‌ های هواشناسی به صورت خط پر رنگ آبی نمایش داده می شود. تشکیل شدن ابر های کومولونیمبوس و کومولوس همراه با بارندگی های رگباری حاصل به وجود آمدن جبهه سرد می باشد.

جبهه های ساکن

تصور کنید توده هوای سرد و گرم به وسیله یک جبهه های هوایی از یکدیگر جدا شده اند. آیا این جبهه سرد است یا گرم؟ جواب صحیح این می باشد که در تشخیص جبهه باید رفتار آن را مشاهده کرد  به همه چیز به آن بستگی دارد.

اگر در جهت هوای گرم جبهه جا به جا شود جبهه سرد می باشد و اما اگر جابجایی آن در جهت هوای سرد صورت گیرد جبهه گرم می باشد. توجه داشته باشید که اگر توده‌ های هوا حرکت نداشته باشند به شکل سکون در می آید.

در حقیقت جبهه ساکن به جبهه ای گفته می شود که دارای حرکات بسیار کمی در جهت افقی می باشد و معمولاً اصطلاحی است که به مرز توده های هوا می گویند و با ترکیبی از هوای گرم بر روی نقشه های هواشناسی نشان داده می شود.

جبهه های بند آمده

از ادغام جبهه هوای سرد و گرم جبهه بند آمده به وجود می آید. هنگامی که یک جبهه سرد از جبهه گرم پیشی می‌ گیرد یک جبهه بند آمده حاصل آن می باشد.

سیستم ابر یا بارندگی حاصل از نزدیک شدن به جبهه بند آمده بسیار به یک جبهه گرم شباهت دارد زیرا تشکیل دنباله هوای گرم پیش از جبهه تغییری نداشته است.

با گذر جبهه ابرها و بارندگی در پی آن از نوع جبهه سرد می باشد.

مدیر سایت
topnewseo@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *